Odborári novej odborovej organizácie vo VW si zvolili nové vedenie

Bratislava, 21. december 2016. V slovenskom Volkswagene si odborári volili svojich funkcionárov do novej odborovej organizácie, Moderných odborov Volkswagen. Odovzdaných bolo celkovo 4 336 hlasov vo voľbách. Novým predsedom Moderných odborov Volkswagen sa stal Zoroslav Smolinský, ktorý pôsobil na poste predsedu odborov VW posledných 8 rokov. Na poste podpredsedníčky bude odbory aj naďalej zastupovať žena, Jolana Julkeová.

Voľby funkcionárov do odborov sa uskutočnili v dňoch 12. – 19. decembra 2016. Voliť mohol každý, kto je právoplatným členom Moderných odborov Volkswagen. Vďaka silnému vplyvu a rešpektovanej pozícii odborov v závode Volkswagen, tvorí členskú základňu odborov viac ako 80 % zamestnancov, čo je v porovnaní s celoslovenským priemerom značný rozdiel. Zoroslav Smolinský zvíťazil vo voľbách s počtom hlasov 4 150. Jolana Julkeová získala 3 908 hlasov. Okrem vedenia odborovej organizácie si odborári volili aj výkonný výbor odborove organizácie, ktorá sa skladá z 9 predsedov a 18 členov halových výborov.

Odbory ďalej predstavili plán práce a priority pre ďalšie obdobie.

„Za kľúčovú považujem vzájomnú spoluprácu v rámci celého koncernu Volkswagen, a to nielen medzi jednotlivými odborovými organizáciami, ale aj smerom k vedeniu Volkswagenu. Aj napriek turbulentnému roku 2016 sa nám podarilo udržať si štatút silných a rešpektovaných odborov. V tejto chvíli medzi základné priority v nasledujúcom období patrí ochrana majetku zamestnancov a bývalých členov ZO OZ KOVO, ktoré si dnes na majetok neprávom nárokuje. Zároveň sa pripravujeme na blížiace sa kolektívne vyjednávanie, pri ktorom budeme aj naďalej hájiť záujmy našich zamestnancov a bojovať za zlepšenie ich podmienok v práci,“ povedal Zoroslav Smolinský, staronový predseda odborov Volkswagen.

Voľby do orgánov novej odborovej organizácie sa uskutočnili podľa Volebného poriadku, ktorý schválila I. ustanovujú konferencia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Konferencia sa uskutočnila dňa 29. novembra a je najvyšším rozhodujúcim orgánom odborovej organizácie.

 

VÝSLEDKY SČÍTANIA HLASOV

Predseda OO MOV

Zoroslav Smolinský – 4 150 hlasov

Podpredseda OO MOV

Jolana Julkeová – 3 908 hlasov

Predsedovia halových výborov                                        

Radovan Húska – 688 hlasov

Dušan Chalupa – 147 hlasov

Ladislav Wenhardt – 471 hlasov

Slavomír Hodermarský – 307 hlasov

František Sajan – 633 hlasov

Ondrej Baláž – 328 hlasov

Ján Macho – 213 hlasov

Zdenko Lehocký – 316 hlasov

Martin Mikula – 337 hlasov

Člen výboru poverený prácou so ženami

Iveta Hírešová – 242 hlasov

Členovia halových výborov                            

Gabriela Kissová – 605 hlasov

Dušan Chalupa – 218 hlasov

Juraj Stromko – 96 hlasov

Miroslav Pavlík – 385 hlasov

Miroslav Repáč – 292 hlasov

Miroslav Rada – 190 hlasov

Jozef Hilko – 262 hlasov

Beáta Lachkovičová – 424 hlasov

Pavol Hošo – 383 hlasov

Milan Hrašna – 189 hlasov

Miroslav Opatovský – 300 hlasov

Lenka Brišová – 125 hlasov

Karol Dombovič – 129 hlasov

Marek Straka – 199 hlasov

Róbert Pribil – 162 hlasov

Michal Kútny – 242 hlasov

Pavol Mucha – 148 hlasov 

 

Stiahnite si TS: TS_21_12_2016_Moderne odbory VW_odborari si zvolili nove vedenie