Z. Smolinský: Kolektívna zmluva vo Volkswagen SK na 2017 musí zlepšiť podmienky pre zamestnancov

Najväčší súkromný zamestnávateľ na Slovensku, Volkswagen Slovakia, sa pripravuje na vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve. Moderné odbory Volkswagen, ako jediná reprezentatívna odborová organizácia v podniku s viac ako 7.300 členmi a právoplatne zvoleným výborom na čele s vedením, vstupujú do týchto rokovaní s ambíciami, zodpovedajúcimi mimoriadnym výsledkom podniku.

„Veríme, že vedenie podniku s nami zdieľa názor, že Volkswagen Slovakia dosahuje výborné výsledky v nemalej miere vďaka kvalifikovanému pracovnému výkonu všetkých svojich zamestnancov. Sme presvedčení, že práve to by sa malo odraziť na zlepšení ich pracovných a platových podmienok,“ uviedol na adresu kolektívneho vyjednávania predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský.

„Rokovania nikdy nie sú ľahké, ale veríme, že preváži konštruktívny prístup zo strany vedenia podniku a nám sa tak ako po ostatné roky podarí presadiť zlepšenia platových a pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov Volkswagenu,“ hovorí predseda MOV Z. Smolinský.

Odborári vstupujú do kolektívneho vyjednávania s jedenástimi principiálnymi návrhmi. Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % odborári trvajú aj na zjednotení dovolenkového príspevku s vianočným, navrhujú zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky, či predĺženie platenej prestávky a ďalšie body sociálneho programu.

Odborári vo Volkswagene oceňujú fakt, že sociálny program, ktorý sa im pre zamestnancov podarilo presadiť v ostatných rokoch, je na slovenské pomery slušný. Upozorňujú však na fakt, že situácia na slovenskom pracovnom trhu sa zásadne mení. Ak zamestnávateľ chce získať a udržať si najlepších ľudí na pracovnom trhu, musí im ponúknuť aj adekvátne finančné ohodnotenie a výhodné podmienky práce.

Čo sa týka pôvodnej, dnes výrazne menšinovej, odborovej organizácie v podniku, ZO OZ KOVO VW SK v likvidácii, Moderné odbory Volkswagen by privítali účasť jej zástupcov na kolektívnom vyjednávaní. Faktom ale je, že menšinová odborová organizácia vo Volkswagene nemá právoplatne zvolené vedenie a teda legitimitu s mandátom na zastupovanie svojich členov pri vyjednávaniach.

Zároveň, vzhľadom k prebiehajúcim súdnym sporom voči odvolaniu bývalého vedenia pôvodnej odborovej organizácie, účasť iných zástupcov rokovaní tejto odborovej organizácie (napríklad likvidátorov) môže narušiť právnu istotu výsledkov kolektívneho vyjednávania.

Zástupcovia odborov vyjednávajú lepšie podmienky v práci pre všetkých zamestnancov Volkswagenu nielen pre členov odborov.

Stiahnite si TS: TS_23_1_2017_Moderné odbory Volkswagen idú do kolektívneho vyjednávania