Pokračujme v kolektívnom vyjednávaní

Prioritou Moderných odborov Volkswagen je čo najskoršie spriechodnenie kolektívneho vyjednávania. So znepokojením preto vnímame najnovšiu požiadavku vedenia podniku voči odborárom na vyplnenie výpovede dohody o zrážkach zo mzdy.

Zastavenie kolektívneho vyjednávania vo Volkswagen Slovakia je stav, ktorý nepomáha odborárom a zamestnancom podniku, a ktorý je potrebné čo najskôr ukončiť. Po neschopnosti ZO OZ KOVO VW SK preukázať počet svojich členov, v čoho dôsledku bolo kolektívne vyjednávanie zastavené, sú dnes, žiaľ odborári konfrontovaní s ďalšou iniciatívou, ktorá situáciu v podniku zneisťuje a oslabuje pozíciu odborov.

Zamestnanci, ktorí sú členmi Moderných odborov Volkswagen, dostali 28. februára 2017 od vedenia závodu povinnosť vyplniť formulár výpovede o ukončení dohody o zrážkach zo mzdy pre ZO OZ KOVO VW a opačne. Okrem nejasnosti tlačiva je zarážajúce, že zamestnanci majú na podanie tejto výpovede termín do 7. marca 2017, teda len niečo viac ako týždeň.

Vzhľadom na to, že členovia MOV len pred niekoľkými týždňami deklarovali svoju vôľu vystúpiť z ZO OZ KOVO VW a vstúpiť do MOV, a to počtom 7.400* z celkových 10.700 zamestnancov podniku, považujú Moderné odbory Volkswagen túto povinnosť za nadbytočnú a zmätočnú pre zamestnancov. Moderné odbory VW majú prihlášky svojich členov k dispozícii.

„Vzhľadom na prebiehajúce cielené zneisťovanie odborárov, aj cestou blokovania kolektívneho vyjednávania zo strany ZO OZ KOVO VW a ich nevôľou preukázať počet svojich členov, vnímame uvedený krok – opätovné deklarovanie členstva v odborovej organizácii – za účelový, s cieľom zneužiť vzniknutú situáciu a oslabiť postavenie odborov v podniku. Voči oslabovaniu zástupcov zamestnancov sa budeme vždy ohradzovať,” povedal Smolinský.

„Naším prvoradým cieľom je, tak ako po minulé roky, dôsledne obhajovať potreby a záujmy našich členov – zamestnancov Volkswagen, čo v tejto situácii znamená čo najskôr spriechodniť kolektívne vyjednávanie”, skonštatovala podpredsedníčka MOV Jolana Julkeová.

Snahu o zlepšenie podmienok práce zamestnancov pretavili Moderné odbory VW do svojich požiadaviek v rámci kolektívneho vyjednávania – zvýšenia tarifných platov o 16%, zavedenie platenej prestávky nad rámec zákona, zvýšenia základnej výmery dovolenky, zvýšenia rozpočtu osobného hodnotenia či navýšenia mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách a ďalších.

“Tak, ako sme v závere minulého roku jasne odmietli snahu o likvidáciu našej odborovej organizácie, urobíme všetko preto, aby sme aj tejto aktuálnej snahe o oslabenie odborov vo Volkswagene odolali. Je najvyšší čas, aby sme vrátili k rokovaciemu stolu, k našim požiadavkám o 16 % navýšenie platov, dlhšie prestávky, zvýšenia výmery dovolenky a ďalším. Chceme sa plne sústrediť na vyjednanie tých najlepších podmienok pre zamestnancov podniku. Teraz je čas, aby sme sa ako odborári zomkli a držali spolu,” uzavrel Smolinský.

 

Zoroslav Smolinský
predseda Moderných odborov Volkswagen

*Odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen má spolu 8.400 členov. 7.400 členov sú zamestnanci Volkswagen Slovakia a 1.000 členov sú zamestnanci DHL a Autovision.