Vo Volkswagene Slovakia bolo dnes obnovené kolektívne vyjednávanie

Bratislava, 29. 3. 2017. U najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku Volkswagen Slovakia bolo po bezmála 2-mesačnom prerušení obnovené kolektívne vyjednávanie o pracovných a platových podmienkach zamestnancov.

Obnovenie kolektívneho vyjednávania umožnilo predbežné stanovisko rozhodcu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR o tom, ktorá odborová organizácia je v podniku reprezentatívna a má preto oprávnenie zastupovať zamestnancov v rokovaniach o kolektívnej zmluve pre rok 2017. Podľa predbežného stanoviska sú touto organizáciou Moderné odbory Volkswagen.

„Vždy sme hovorili, že Moderné odbory VW sú jednoznačne väčšinovými odbormi v podniku. To, že niekto nechcel akceptovať realitu nás zastavilo v rokovaniach, čo bolo samozrejme na škodu zamestnancov. Ideme opäť rokovať a to je dnes pre ľudí v podniku podstatné,“ uviedol na adresu obnovenia kolektívneho vyjednávania predseda Moderných odborov VW Zoroslav Smolinský.

Moderné odbory VW sa chcú v tejto situácii plne sústrediť na vyrokovanie maximálneho možného zlepšenia podmienok zamestnancov, primárne v otázke zvyšovania platov zamestnancov, ktoré jednoznačne umožňujú výborné ekonomické výsledky závodu. Vedenie Moderných odborov VW súčasne svojim členom, ale aj ostatným zamestnancom poďakovalo za trpezlivosť, ktorú v čase vyjasnenia odborovej situácie v podniku prejavili.

Zoroslav Smolinský
predseda Moderných odborov Volkswagen