Vo Volkswagene Slovakia sa rozhodlo: zamestnancov budú v kolektívnom vyjednávaní zastupovať Moderné odbory Volkswagen

V spore dvoch odborových organizácií v spoločnosti Volkswagen Slovakia ohľadne oprávnenia zastupovať zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní padlo dňa 30. marca 2017 definitívne rozhodnutie.

Rozhodca určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospel na základe analýzy a vyhodnotenia dokumentácie od oboch odborových organizácií ako aj vedenia podniku k rozhodnutiu, že organizáciou, oprávnenou na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., sú Moderné odbory Volkswagen. Základom pre toto právoplatné a definitívne rozhodnutie bolo zistenie, že ku dňu 28. februára 2017 mala Odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen 7.556 riadnych členov a Základná organizácia OZ KOVO VW SK 564 riadnych členov. Oprávnenie, ktoré rozhodca vydal pre Moderné odbory VW je definitívne a nie je, v zmysle príslušného zákona, súdne preskúmateľné.

„Dnešné rozhodnutie je definitívnou bodkou za viac ako 5-mesačným nepekným obdobím pre odbory nielen vo Volkswagene, ale pre odbory na Slovensku ako také. 12. októbra 2016 poslal predseda OZ KOVO E. Machyna najväčšie odbory na Slovensku do likvidácie, pretože ich chcel nedemokraticky a hrubým nátlakom prevziať. Dnes sa definitívne ukázala scestnosť tohto zámeru“, uviedol na adresu rozhodnutia predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský.

„Dnešné rozhodnutie je ale predovšetkým dobrou správou a víťazstvom pre celé odborové hnutie, pre odborárov a zamestnancov na Slovensku. Ak si totiž niekto myslí, že odborová organizácia s 546 riadnymi členmi môže reprezentatívne, hodnoverne a najmä efektívne zastupovať záujmy viac ako 10-tisíc zamestnancov podniku, potom je to smutná vizitka takéhoto odborového uvažovania a možno jeden z dôvodov rastúcej nespokojnosti v rámci daného odborového združenia. Funkčné, efektívne a rešpektované odbory môžu byť len tie, ktoré majú reálnu, silnú podporu zamestnancov. Len takéto odbory majú silu a schopnosť reálne zabojovať za záujmy ľudí v podnikoch. Bolo by veľmi dobré, keby si to uvedomili niektorí dlhoroční odboroví predáci“, uzavrel Zoroslav Smolinský.

Moderné odbory Volkswagen po prevzatí oprávnenia od rozhodcu opakovane poďakovali svojim členom za trpezlivosť v období, ktoré rozhodnutiu predchádzalo. V najbližších dňoch a týždňoch budú venovať všetku svoju energiu presadeniu maximálneho možného zlepšenia pracovných a platových podmienok zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní a to predovšetkým v otázke výrazného zvýšenia ich platového ohodnotenia.

Zoroslav Smolinský
predseda Moderných odborov Volkswagen