Jolana Julkeová a Zoroslav Smolinský obhájili svoje pozície vo voľbách do dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s.

 Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen a  Jolana Julkeová, podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen, obhájili svoje pozície vo voľbách do dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s. Zoroslav Smolinský vyhral voľby s najvyšším počtom hlasov 5 398, Jolana Julkeová vyhrala voľby s druhým najvyšším počtom hlasov 4 624.

 „Vo Volkswagene pracujem viac ako 25 rokov a dôverne poznám nemecké prostredie a vedenie koncernu. Úloha dozornej rady bude v nasledujúcom období strategicky dôležitá, pričom z dlhoročným skúseností z dozornej rady viem, aké je náročné presadzovať v nej záujmy zamestnancov Volkswagenu. Som presvedčený o tom, že keď sa darí firme, musí sa dariť aj zamestnancom. Práve preto považujem za prioritu sledovať spravodlivé rozdelenie zisku firmy medzi zamestnancov, kontrolu stability závodu a istoty pracovných miest,“ zdôraznil Zoroslav Smolinský, víťaz volieb do dozornej rady VW a predseda Moderných odborov Volkswagen.

 „Mám dlhoročné skúsenosti so zastupovaním zamestnancov v dozornej rade VW SK a v komunikácii s vedením závodu. Pôsobenie zástupcov zamestnancov v dozornej rade VW SK je kľúčové pre dohľad nad fungovaním závodu a kontrolu jeho hospodárenia. Vedenie závodu by malo poďakovať práve svojim zamestnancom za ich výnimočné výsledky, a preto budem pokračovať v začatej práci a dozerať na to, aby závod zabezpečil zamestnancom stabilné pracovné a sociálne prostredie,“ vysvetlila Jolana Julkeová, víťazka volieb do dozornej rady VW a podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen.

 Na základe ustanovení § 200 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov majú všetci kmeňoví zamestnanci Volkswagen Slovakia právo zvoliť si do dozornej rady VW SK dvoch zástupcov zo svojich radov. Vo voľbách do dozornej rady VW SK sa zúčastnilo celkovo 7 183 oprávnených voličov, pričom zamestnanci si volili spomedzi štyroch kandidátov. Branislav Chmúrny, predseda ZO OZ KOVO VW SK, získal vo voľbách 709, Marek Mifka, predseda odborového úseku

ZO OZ KOVO VW SK Bratislava, získal 666 hlasov.