Súd potvrdil, že Moderné odbory Volkswagen sú v slovenskom závode väčšinové

Výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sa podarilo dosiahnuť aj pomocou štrajku presne pred rokom boli ohrozené žalobou zo strany Základnej organizácie Odborového združenia KOVO VW SK (ďalej len ZO OZ KOVO VW SK). To sa žalobou snažil zvrátiť rozhodnutie rozhodcu určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, že Moderné odbory Volkswagen sú väčšinovou odborovou organizáciou v závode Volkswagen Slovakia, a teda boli oprávnené viesť kolektívne vyjednávanie a uzatvoriť kolektívnu zmluvu. Krajský súd v Prešove zamietol podanú žalobu zo strany ZO OZ KOVO VW SK na preskúmanie rozhodnutia rozhodcu, čím potvrdil oprávnenosť vylúčenia ZO OZ KOVO VW SK z minuloročného kolektívneho vyjednávania.

„Nerozumeli sme zmyslu žaloby, lebo každý kto pôsobí v závode Volkswagen Slovakia vie, že nespochybniteľne väčšinovou organizáciou sú Moderné odbory Volkswagen. Žaloba len potvrdila, že OZ KOVO VW SK nemá reálny záujem pracovať v prospech zamestnancov.  Veríme, že rozhodnutie súdu zastaví útoky a spochybňovanie zo strany ZO OZ KOVO VW SK, ktoré len brzdia prácu odborov v prospech zamestnancov,“ povedal Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že nezávislosť odborov je absolútnou podmienkou pri dôslednom zastávaní rovnocennej pozície pri vyjednávacom stole o ochrane a pracovných podmienkach zamestnancov, v snahe zlepšovať ich. V prípade opačného rozsudku by totižto mohlo dôjsť k spochybneniu výsledkov kolektívneho vyjednávania, čo by opäť poškodilo nielen odbory, ale predovšetkým zamestnancov závodu Volkswagen Slovakia. Zároveň, ak by Moderné odbory čakali na rozhodnutie súdu, tak by nemali možnosť v čo najkratšom čase vyjednať pre zamestnancov zlepšenie pracovných podmienok, čo sa vďaka štrajku podarilo.