Príhovor ku 5. výročiu vzniku OO Moderné odbory Volkswagen.