Day

október 18, 2021
Dnes si pripomíname 5. výročie vzniku odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili krátky príhovor.
Read More

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.