Day

marec 15, 2023
Predstavujeme našich kandidátov vo voľbách do Dozornej rady VW SK. Hlasovanie prebehne prostredníctvom aplikácie VWSK, alebo sa môžete zúčastniť osobne v Autofóre pri novej bráne (VW2), vyberajú sa dvaja sa zo štyroch kandidátov. Každý, kto sa zúčastní volieb bude zaradený do zlosovania o 3 ceny. Ďakujeme za každý odovzdaný hlas.
Read More

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.