VOĽBY DO DOZORNEJ RADY VW SK 2023

Predstavujeme našich kandidátov vo voľbách do Dozornej rady VW SK.
Hlasovanie prebehne prostredníctvom aplikácie VWSK, alebo sa môžete zúčastniť osobne v Autofóre pri novej bráne (VW2), vyberajú sa dvaja sa zo štyroch kandidátov. Každý, kto sa zúčastní volieb bude zaradený do zlosovania o 3 ceny.
Ďakujeme za každý odovzdaný hlas.