Aktuality

11
máj

Akcia pre členov Moderných odborov Volkswagen

Milé odborárky, milí odborári,   napriek tomu, že sa momentálne nachádzame v napätej situácii kedy každý z našich zamestnancov očakáva pozitívne výsledky spojené s vyjednávaním o  novej Kolektívnej zmluve na ďalšie obdobie,dovoľujeme si Vás touto cestou srdečne pozvať na akciu Moderných odborov Volkswagen.Pri tejto príležitosti si zároveň pripomenieme 25.výročie  založenia  odborov vo VW. Hlavnou myšlienkou je, že odbory tu boli, sú a vždy budú pre všetkých odborárov, ktorí nás podporujú v dobrých, ale aj v zlých časoch. Vašu trpezlivosť a hlavne podporu si nesmierne vážime a aj...
Read More
25
apr

Požadujeme pre zamestnancov spravodlivý podiel na úspechoch podniku

Rokovania o kolektívnej zmluve pre rok 2017 vo Volkswagen Slovakia boli dnes ukončené. Moderné odbory Volkswagen naďalej trvajú na požiadavke zvýšenia tarifných platov o 16%, čo považujú za adekvátne vzhľadom na hospodársky rast podniku aj situáciu na pracovnom trhu. Zamestnávateľ však túto požiadavku odmieta, čo znamená, že Moderné odbory Volkswagen požiadajú o sprostredkovateľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Moderné odbory Volkswagen vyjadrili poľutovanie a nepochopenie prístupu vedenia Volkswagen Slovakia k oprávneným požiadavkám na zlepšenie platového ohodnotenia zamestnancov. V...
Read More
20
apr

Kolektívne vyjednávanie vo Volkswagen Slovakia prinieslo výrazný posun

Dnešné 6. kolo Kolektívneho vyjednávania vo Volkswagene Slovakia prinieslo výrazný posun v smere naplnenia požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov podniku. Zástupcovia Moderných odborov Volkswagen na rokovaní opätovne predložili svoje požiadavky, predovšetkým požiadavku na zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov. Po intenzívnej a tvrdej diskusii je možné konštatovať, že kolektívne vyjednávanie vo VW SK smeruje k naplneniu hlavnej požiadavky Moderných odborov Volkswagen na navýšenie tarifných miezd o 16%. Kým v predchádzajúcich kolách Kolektívneho vyjednávania bola táto požiadavka opakovane zamietnutá, dnes ju zamestnávateľ neodmietol a vybral si čas na...
Read More
30
mar

Rozhodca určil Moderné odbory Volkswagen za väčšinovú organizáciu

  Rozhodca určil Moderné odbory Volkswagen za väčšinovú organizáciu. Ďakujeme odborárom za podporu, pokračujeme ďalej v kolektívnom vyjednávaní.
Read More
30
mar

Vo Volkswagene Slovakia sa rozhodlo: zamestnancov budú v kolektívnom vyjednávaní zastupovať Moderné odbory Volkswagen

V spore dvoch odborových organizácií v spoločnosti Volkswagen Slovakia ohľadne oprávnenia zastupovať zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní padlo dňa 30. marca 2017 definitívne rozhodnutie. Rozhodca určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospel na základe analýzy a vyhodnotenia dokumentácie od oboch odborových organizácií ako aj vedenia podniku k rozhodnutiu, že organizáciou, oprávnenou na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., sú Moderné odbory Volkswagen. Základom pre toto právoplatné a definitívne rozhodnutie bolo zistenie, že ku dňu 28....
Read More
29
mar

Vo Volkswagene Slovakia bolo dnes obnovené kolektívne vyjednávanie

Bratislava, 29. 3. 2017. U najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku Volkswagen Slovakia bolo po bezmála 2-mesačnom prerušení obnovené kolektívne vyjednávanie o pracovných a platových podmienkach zamestnancov. Obnovenie kolektívneho vyjednávania umožnilo predbežné stanovisko rozhodcu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR o tom, ktorá odborová organizácia je v podniku reprezentatívna a má preto oprávnenie zastupovať zamestnancov v rokovaniach o kolektívnej zmluve pre rok 2017. Podľa predbežného stanoviska sú touto organizáciou Moderné odbory Volkswagen. „Vždy sme hovorili, že Moderné odbory VW sú jednoznačne...
Read More
09
mar

Súd predbežne zakázal OZ KOVO nakladať s majetkom bývalej ZO OZ KOVO

Vážená novinárska obec, radi by sme vás informovali, že Okresný súd Bratislava IV vo veci odvolania členov výboru likvidovanej odborovej organizácie ZO OZ KOVO VW* zo dňa 10. februára 2017 rozhodol v prospech členov výboru likvidovanej odborovej organizácie. V zmysle uznesenia súdu nová konsolidovaná ZO OZ KOVO VW nie je oprávnená nakladať s financiami pôvodnej odborovej organizácie. „Naším principiálnym cieľom je chrániť odborárov vo Volkswagene a ich majetok, ktorí patrí iba členom odborov. Považujeme za samozrejmé, že majetok odborárov patrí im a nikomu inému. Hoci...
Read More
02
mar

Pokračujme v kolektívnom vyjednávaní

Prioritou Moderných odborov Volkswagen je čo najskoršie spriechodnenie kolektívneho vyjednávania. So znepokojením preto vnímame najnovšiu požiadavku vedenia podniku voči odborárom na vyplnenie výpovede dohody o zrážkach zo mzdy. Zastavenie kolektívneho vyjednávania vo Volkswagen Slovakia je stav, ktorý nepomáha odborárom a zamestnancom podniku, a ktorý je potrebné čo najskôr ukončiť. Po neschopnosti ZO OZ KOVO VW SK preukázať počet svojich členov, v čoho dôsledku bolo kolektívne vyjednávanie zastavené, sú dnes, žiaľ odborári konfrontovaní s ďalšou iniciatívou, ktorá situáciu v podniku zneisťuje...
Read More
1 4 5 6 7