Zoroslav Smolinský: „Prioritou kolektívneho vyjednávania sú pre nás zamestnanci.“

Dňa 31. januára 2017 vstúpili odborári Volkswagenu Bratislava, najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku, do kolektívneho vyjednávania o pracovných a platových podmienkach pre rok 2017.

Kolektívneho vyjednávania sa zúčastňujú obe odborové organizácie, Moderné odbory Volkswagen ako väčšinová odborová organizácia s viac ako 7-tisíc členmi, aj predstavitelia likvidovanej ZO OZ KOVO VW. Predstavitelia Moderných odborov Volkswagen vyzvali zástupcov ZO OZ KOVO VW, ktorá je v likvidácii a nemá riadne zvolené vedenie, aby predložili mandát, na základe ktorého môžu preukázať legitimitu zastupovania svojich členov v rokovaniach so zamestnávateľom.

Na rokovaní sa odborové organizácie zhodli v tom, že do budúceho kola rokovaní obe strany predložia presné a zdokumentované počty svojich členov, aby sa vyjasnili pozície, s ktorými obe odborové organizácie do rokovaní vstupujú. „Zástupcovia ZO OZ KOVO VW s týmto záväzkom súhlasili, čo považujem za dôležitý krok vpred,“ uviedol predseda Moderných odborov VW Zoroslav Smolinský.

Moderné odbory Volkswagen predložili na rokovaní 11 požiadaviek na zlepšenie podmienok práce zamestnancov. Okrem zvýšenia tarifných tried o 16 % požadujú zjednotenie dovolenkového príspevku s vianočným, zvýšenie rozpočtu osobného ohodnotenia, navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.

Odborári vychádzajú pri svojich požiadavkách z presvedčenia, že vzhľadom na zásadne sa meniacu situáciu na pracovnom trhu SR a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je pre dlhodobú perspektívu podniku nevyhnutné, aby získaval čo najkvalitnejších pracovníkov a teda im ponúkal aj čo najlepšie pracovné a platové podmienky.

Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 7. februára 2017.
Stiahnite si TS: TS_1_2_2017_Moderne odbory VW_prioritou su zamestnanci