Day

október 11, 2021
Tam, kde niečo končí, vždy niečo nové začína, všetko zlé je na niečo dobré… Dnes je 5 rokov od likvidácie našej pôvodnej organizácie. V tejto súvislosti predsedníčka MOV p. Julkeová pripravila krátky príhovor.?
Read More

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.