Day

január 17, 2022
Po určitom čase odmlky sa opätovne ozvala odborová organizácia ZO OZ KOVO, aby sa vyjadrila k podľa nej aktuálnej téme zvyšovania tarifných miezd zamestnancov. Bohužiaľ jej vyjadrenie, rovnako ako v prípade opakovane zverejnených právnických okienok, kde v rozpore so Zákonníkom práce radila zamestnancom, aj v tomto prípade nejde o uvedenie pravdivých skutočností. Navyše si autor...
Read More

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.