Keď snaha o „hejtovanie“ je dôležitejšia ako pravda

Po určitom čase odmlky sa opätovne ozvala odborová organizácia ZO OZ KOVO, aby sa vyjadrila k podľa nej aktuálnej téme zvyšovania tarifných miezd zamestnancov. Bohužiaľ jej vyjadrenie, rovnako ako v prípade opakovane zverejnených právnických okienok, kde v rozpore so Zákonníkom práce radila zamestnancom, aj v tomto prípade nejde o uvedenie pravdivých skutočností. Navyše si autor zo ZO OZ KOVO pomýlil aj situácie, ku ktorým sa išiel vyjadrovať, takže vo výsledku celý článok predstavuje viac úmyselné „hejtovanie“ ako kompetentné vyjadrenie.
Dovolíme si preto uviesť ako vždy veci na pravú mieru. Inflačná doložka, ktorá je dohodnutá v kolektívnej zmluve ako nástroj na zabezpečenie udržania hodnoty tarifných miezd zamestnancov a bráni ich reálnemu poklesu vychádza z inflácie „za príslušný kalendárny rok“, v tomto prípade za kalendárny rok 2021, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR každoročne v polovici januára nasledujúceho roku. Vo svojom vyjadrení si však kolegovia zo ZO OZ KOVO pomýlili infláciu za príslušný kalendárny rok s medziročnou infláciou, ktorá porovnáva výšku inflácie v konkrétnom mesiaci s rovnakým mesiacom v predchádzajúcom kalendárnom roku. Kolegovia zo ZO OZ KOVO tak použili vo svojom vyjadrení pojem medziročnej inflácie, ale hodnotu uviedli z inflácie za príslušný kalendárny rok 2021, čo je teda značný rozdiel. Tú navyše porovnávajú s nesprávnou hodnotou zvýšenia tarifných miezd od 1. 9. 2021, ktorá nepredstavuje 4,2%, ale 4,5%. Asi treba len konštatovať, že je smutné, ak ZO OZ KOVO zastupuje zamestnancov spôsobom, že ani netuší, aké bolo tarifné zvýšenie miezd zamestnancov .
Pri zohľadnení súčasnej pandemickej situácie a nedostatku polovodičov, kde v minulom kalendárnom roku prichádzalo k opätovnému prerušeniu výroby, odvolávaniu pracovných zmien a uplatňovaní dohodnutej náhrady mzdy u zamestnancov vo výške 75% pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, pri vysokých nadstavoch zamestnancov na jednotlivých prevádzkach, ktoré sa snažíme riešiť spôsobom, aby neprišlo k skončeniu ich pracovného pomeru, možno dohodnutie kolektívnej zmluvy na 4 roky hodnotiť ako prezieravý krok a nie chybu. Otvoriť kolektívne vyjednávanie v takejto situácii by neviedlo k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov, ale k ich zhoršeniu, čo nám ukázali kolegovia z OZ KOVO u iných zamestnávateľov z automobilového priemyslu (zmrazenie tarifných miezd, zvýšenie tarifných miezd pod infláciu a pod).
Bez akejkoľvek snahy o negatívne vyjadrenie, by sme možno zamestnancom odporučili, aby sami zvážili, kto ich kompetentne zastupuje a kto sa naďalej snaží len vyvolávať napätie.
Váš tím MOV