Aktuality

14
jún

„Na tomto podniku nám záleží. Preto ideme štrajkovať za jeho zamestnancov, ale aj za úspech podniku v budúcnosti „

V priebehu budúceho týždňa budú zamestnanci Volkswagen Slovakia štrajkovať za spravodlivé platy a lepšie pracovné podmienky. To znamená, že v závode bude zastavená výroba. Moderné odbory Volkswagen dnes disponujú súhlasnými vyjadreniami so štrajkom od nadpolovičnej väčšiny zamestnancov podniku, tieto predložia vedeniu podniku, čím bude splnená základná zákonná podmienka pre spustenie štrajku. Štrajk prebehne plne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Právo na štrajk garantuje na Slovensku okrem iného Ústava Slovenskej republiky a nikto nemôže žiadneho zamestnanca v tomto práve obmedzovať....
Read More
09
jún

Kolektívne vyjednávanie vo Volkswagen Slovakia bolo ukončené

Vyjednávanie o kolektívnej zmluve vo Volkswagen Slovakia bolo dnešným 11. kolom rokovaní ukončené. Vzhľadom na to, že zo strany zamestnávateľa ani dnes nedošlo k žiadnemu posunu v smere naplnenia požiadaviek zamestnancov na zlepšenie pracovných a platových podmienok, nevidia Moderné odbory Volkswagen v pokračovaní rokovania žiadny zmysel. „My nemôžeme ustúpiť z požiadaviek zamestnancov, ktoré nám dlhodobo tlmočia a ktorých naplnenie požadujú. Stav, do ktorého sme sa po jedenástich kolách rokovaní dostali, nás neteší, našou povinnosťou je ale bojovať za našich zamestnancov, na...
Read More
06
jún

Moderné odbory Volkswagen dnes navrhli ukončiť kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve na rok 2017

Žiaľ, zo strany zamestnávateľa ani na dnešnom, už 10. kole rokovania o úprave platových a pracovných podmienok zamestnancov VW SK opäť nedošlo k žiadnemu relevantnému posunu v smere zohľadnenia požiadaviek odborov na spravodlivý podiel zamestnancov na mimoriadnych ekonomických úspechoch podniku. Predložený návrh vedenia VW na zvýšenie platov o 4,2 % od 1. júla 2017, o 4% od 1. januára 2018 a jednorazový príspevok vo výške 320,- eur v žiadnom prípade nezodpovedá oprávneným požiadavkám zamestnancov, na ktorých stojí v nemalej miere...
Read More
11
máj

Akcia pre členov Moderných odborov Volkswagen

Milé odborárky, milí odborári,   napriek tomu, že sa momentálne nachádzame v napätej situácii kedy každý z našich zamestnancov očakáva pozitívne výsledky spojené s vyjednávaním o  novej Kolektívnej zmluve na ďalšie obdobie,dovoľujeme si Vás touto cestou srdečne pozvať na akciu Moderných odborov Volkswagen.Pri tejto príležitosti si zároveň pripomenieme 25.výročie  založenia  odborov vo VW. Hlavnou myšlienkou je, že odbory tu boli, sú a vždy budú pre všetkých odborárov, ktorí nás podporujú v dobrých, ale aj v zlých časoch. Vašu trpezlivosť a hlavne podporu si nesmierne vážime a aj...
Read More
25
apr

Požadujeme pre zamestnancov spravodlivý podiel na úspechoch podniku

Rokovania o kolektívnej zmluve pre rok 2017 vo Volkswagen Slovakia boli dnes ukončené. Moderné odbory Volkswagen naďalej trvajú na požiadavke zvýšenia tarifných platov o 16%, čo považujú za adekvátne vzhľadom na hospodársky rast podniku aj situáciu na pracovnom trhu. Zamestnávateľ však túto požiadavku odmieta, čo znamená, že Moderné odbory Volkswagen požiadajú o sprostredkovateľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Moderné odbory Volkswagen vyjadrili poľutovanie a nepochopenie prístupu vedenia Volkswagen Slovakia k oprávneným požiadavkám na zlepšenie platového ohodnotenia zamestnancov. V...
Read More
20
apr

Kolektívne vyjednávanie vo Volkswagen Slovakia prinieslo výrazný posun

Dnešné 6. kolo Kolektívneho vyjednávania vo Volkswagene Slovakia prinieslo výrazný posun v smere naplnenia požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov podniku. Zástupcovia Moderných odborov Volkswagen na rokovaní opätovne predložili svoje požiadavky, predovšetkým požiadavku na zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov. Po intenzívnej a tvrdej diskusii je možné konštatovať, že kolektívne vyjednávanie vo VW SK smeruje k naplneniu hlavnej požiadavky Moderných odborov Volkswagen na navýšenie tarifných miezd o 16%. Kým v predchádzajúcich kolách Kolektívneho vyjednávania bola táto požiadavka opakovane zamietnutá, dnes ju zamestnávateľ neodmietol a vybral si čas na...
Read More
30
mar

Vo Volkswagene Slovakia sa rozhodlo: zamestnancov budú v kolektívnom vyjednávaní zastupovať Moderné odbory Volkswagen

V spore dvoch odborových organizácií v spoločnosti Volkswagen Slovakia ohľadne oprávnenia zastupovať zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní padlo dňa 30. marca 2017 definitívne rozhodnutie. Rozhodca určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospel na základe analýzy a vyhodnotenia dokumentácie od oboch odborových organizácií ako aj vedenia podniku k rozhodnutiu, že organizáciou, oprávnenou na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., sú Moderné odbory Volkswagen. Základom pre toto právoplatné a definitívne rozhodnutie bolo zistenie, že ku dňu 28....
Read More
29
mar

Vo Volkswagene Slovakia bolo dnes obnovené kolektívne vyjednávanie

Bratislava, 29. 3. 2017. U najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku Volkswagen Slovakia bolo po bezmála 2-mesačnom prerušení obnovené kolektívne vyjednávanie o pracovných a platových podmienkach zamestnancov. Obnovenie kolektívneho vyjednávania umožnilo predbežné stanovisko rozhodcu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR o tom, ktorá odborová organizácia je v podniku reprezentatívna a má preto oprávnenie zastupovať zamestnancov v rokovaniach o kolektívnej zmluve pre rok 2017. Podľa predbežného stanoviska sú touto organizáciou Moderné odbory Volkswagen. „Vždy sme hovorili, že Moderné odbory VW sú jednoznačne...
Read More
1 2 3