By

Juraj Kajan
pravidlá súťaže 5 výročie_rev M
Read More
Dnes si pripomíname 5. výročie vzniku odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili krátky príhovor.
Read More
Tam, kde niečo končí, vždy niečo nové začína, všetko zlé je na niečo dobré… Dnes je 5 rokov od likvidácie našej pôvodnej organizácie. V tejto súvislosti predsedníčka MOV p. Julkeová pripravila krátky príhovor.?
Read More
Milí členovia, na základe vašich otázok vám podávame nasledovné stanovisko k nariaďovaniu čerpania dovolenky zamestnávateľom v súvislosti s oznámenými prekážkami v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 111 ods. 1 môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky zamestnancovi, pričom však musí prihliadať na jeho oprávnený záujem. Takéto nariadenie čerpania dovolenky však môže byť len na dni, ktoré...
Read More
1 6 7 8 9 10 12

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.