Aktuality

 

 

30
mar

Vo Volkswagene Slovakia sa rozhodlo: zamestnancov budú v kolektívnom vyjednávaní zastupovať Moderné odbory Volkswagen

V spore dvoch odborových organizácií v spoločnosti Volkswagen Slovakia ohľadne oprávnenia zastupovať zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní padlo dňa 30. marca 2017 definitívne rozhodnutie. Rozhodca určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospel na základe analýzy a vyhodnotenia dokumentácie od oboch odborových organizácií ako aj vedenia podniku k rozhodnutiu, že organizáciou, oprávnenou na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., sú Moderné odbory Volkswagen. Základom pre toto právoplatné a definitívne rozhodnutie bolo zistenie, že ku dňu 28....
Read More
29
mar

Vo Volkswagene Slovakia bolo dnes obnovené kolektívne vyjednávanie

Bratislava, 29. 3. 2017. U najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku Volkswagen Slovakia bolo po bezmála 2-mesačnom prerušení obnovené kolektívne vyjednávanie o pracovných a platových podmienkach zamestnancov. Obnovenie kolektívneho vyjednávania umožnilo predbežné stanovisko rozhodcu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR o tom, ktorá odborová organizácia je v podniku reprezentatívna a má preto oprávnenie zastupovať zamestnancov v rokovaniach o kolektívnej zmluve pre rok 2017. Podľa predbežného stanoviska sú touto organizáciou Moderné odbory Volkswagen. „Vždy sme hovorili, že Moderné odbory VW sú jednoznačne...
Read More
09
mar

Súd predbežne zakázal OZ KOVO nakladať s majetkom bývalej ZO OZ KOVO

Vážená novinárska obec, radi by sme vás informovali, že Okresný súd Bratislava IV vo veci odvolania členov výboru likvidovanej odborovej organizácie ZO OZ KOVO VW* zo dňa 10. februára 2017 rozhodol v prospech členov výboru likvidovanej odborovej organizácie. V zmysle uznesenia súdu nová konsolidovaná ZO OZ KOVO VW nie je oprávnená nakladať s financiami pôvodnej odborovej organizácie. „Naším principiálnym cieľom je chrániť odborárov vo Volkswagene a ich majetok, ktorí patrí iba členom odborov. Považujeme za samozrejmé, že majetok odborárov patrí im a nikomu inému. Hoci...
Read More
02
mar

Pokračujme v kolektívnom vyjednávaní

Prioritou Moderných odborov Volkswagen je čo najskoršie spriechodnenie kolektívneho vyjednávania. So znepokojením preto vnímame najnovšiu požiadavku vedenia podniku voči odborárom na vyplnenie výpovede dohody o zrážkach zo mzdy. Zastavenie kolektívneho vyjednávania vo Volkswagen Slovakia je stav, ktorý nepomáha odborárom a zamestnancom podniku, a ktorý je potrebné čo najskôr ukončiť. Po neschopnosti ZO OZ KOVO VW SK preukázať počet svojich členov, v čoho dôsledku bolo kolektívne vyjednávanie zastavené, sú dnes, žiaľ odborári konfrontovaní s ďalšou iniciatívou, ktorá situáciu v podniku zneisťuje...
Read More
01
feb

Zoroslav Smolinský: „Prioritou kolektívneho vyjednávania sú pre nás zamestnanci.“

Dňa 31. januára 2017 vstúpili odborári Volkswagenu Bratislava, najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku, do kolektívneho vyjednávania o pracovných a platových podmienkach pre rok 2017. Kolektívneho vyjednávania sa zúčastňujú obe odborové organizácie, Moderné odbory Volkswagen ako väčšinová odborová organizácia s viac ako 7-tisíc členmi, aj predstavitelia likvidovanej ZO OZ KOVO VW. Predstavitelia Moderných odborov Volkswagen vyzvali zástupcov ZO OZ KOVO VW, ktorá je v likvidácii a nemá riadne zvolené vedenie, aby predložili mandát, na základe ktorého môžu preukázať legitimitu zastupovania svojich členov...
Read More
23
jan

Z. Smolinský: Kolektívna zmluva vo Volkswagen SK na 2017 musí zlepšiť podmienky pre zamestnancov

Najväčší súkromný zamestnávateľ na Slovensku, Volkswagen Slovakia, sa pripravuje na vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve. Moderné odbory Volkswagen, ako jediná reprezentatívna odborová organizácia v podniku s viac ako 7.300 členmi a právoplatne zvoleným výborom na čele s vedením, vstupujú do týchto rokovaní s ambíciami, zodpovedajúcimi mimoriadnym výsledkom podniku. „Veríme, že vedenie podniku s nami zdieľa názor, že Volkswagen Slovakia dosahuje výborné výsledky v nemalej miere vďaka kvalifikovanému pracovnému výkonu všetkých svojich zamestnancov. Sme presvedčení, že práve to by sa malo odraziť na...
Read More
21
dec

Odborári novej odborovej organizácie vo VW si zvolili nové vedenie

Bratislava, 21. december 2016. V slovenskom Volkswagene si odborári volili svojich funkcionárov do novej odborovej organizácie, Moderných odborov Volkswagen. Odovzdaných bolo celkovo 4 336 hlasov vo voľbách. Novým predsedom Moderných odborov Volkswagen sa stal Zoroslav Smolinský, ktorý pôsobil na poste predsedu odborov VW posledných 8 rokov. Na poste podpredsedníčky bude odbory aj naďalej zastupovať žena, Jolana Julkeová. Voľby funkcionárov do odborov sa uskutočnili v dňoch 12. – 19. decembra 2016. Voliť mohol každý, kto je právoplatným členom Moderných odborov Volkswagen. Vďaka silnému...
Read More
1 12 13 14